​Havreholm Klatrepark Til-Tops/Sikkerhedsregler

Du har ansvaret for at du og børn under 18 år du har ansvaret for på Til-Tops banerne, nøje følger vores instruktioner og sikkerheds forskrifter, hvorfor det er vigtigt, at du læser og deler disse sikkerhedsregler med alle under 18 år du har ansvar for. 

Klatreselen har 3 spænder som regulerer hvor stramt den sidder – en på hoftebæltet og en på hvert lårbælte. Selen skal til enhver tid sidde stramt og om nødvendigt skal den efterstrammes undervejs på banen.

Du har pligt til at følge instruktionen nøje og spørge, hvis noget fremstår uklart for dig.

Det er kun tilladt med 1 person på hver forhindring/øvelse. Vent til der er frit, før du begiver dig ud på en forhindring/øvelse. På svævebanerne SKAL du sikre dig, at der ikke er nogen på forhindringen når du sætter igang.

Sørg for at du altid er korrekt sikret inden du bevæger dig ud på forhindringen.

Bevæg dig roligt og kontrolleret gennem forhindringerne.

Ved eventuelle fejl eller mangler på banen beder vi dig underrette personalet af hensyn til andre brugere.

Børn under 130 cm må kun færdes på børnebanen (gul bane)

Børn under 140  cm. må benytte gul og grøn bane samt det lange svæv. Er barnet under 10 år, skal det være ifølge med en voksen der er med oppe på banerne.

Personer under 150 cm må ikke benytte rød bane

Adgang til banen er ikke tilladt for følgende personer:

Personer påvirket af alkohol eller andre rusmidler

Gravide kvinder

Personer over 120 kg

Personer med hjerte-, ryg- eller lungeproblemer

Såfremt børn under 13 år skal benytte blå og rød bane, skal en voksen sikre, at de er korrekt på sikkerheds systemet, før de begynder at gå op på selve banen. Højderestriktioner gælder stadigvæk.


Sæt kryds her:           for at bekræfte: Jeg har læst og forstået sikkerhedsreglerne gældende for Havreholm Klatrepark Til-Tops og er indforstået med, at hvis jeg bryder sikkerhedsreglerne, kan klatreparken ikke holdes ansvarlig for konsekvenserne. Brugen af banerne kan medføre en risiko, som i værste fald kan give fysiske skader. Jeg er også indforstået med, at jeg bliver bortvist uden refusion af entréprisen, hvis jeg ikke følger sikkerhedsreglerne fuldt ud.

Personlige oplysninger:

Navn (blokbogstaver) __________________________________________________________

Fødselsdag (dag/md/år) ______/_______/___________

E-mail ____________________________________________ Mobilnr. ______________________________

Må vi sende dig vores nyhedsbrev? Ja Nej

Hvor har du hørt om os (sæt ring) ? Facebook      Hjemmeside      Arbejdsplads      Venner      andet, hvilket?

Dags dato ____/____/______ Underskrift_____________________________

For personer under 18 år – ansvarshavende(myndig)– underskrift:

Navn på ansvarshavende(myndig) __________________________________________

Mobilnr. _____________________________


____Jeg tager ansvar for de(n) person under 18 år som er registreret på dette skema, og giver hermed tilladelse til, at barnet/børnene kan deltage på Til-Tops baner: 

Skriv børnenes navn og efternavn på linjen herunder eller på bagsiden af papiret.

____________________________________________________________________________________________​

​Firmainfo

Havreholm Klatrepark Til-Tops

Klosterrisvej 4, Havreholm

3100 Hornbæk

GPS: 56°3'26.1"N 12°25'33.8"E 

Kontaktinfo

Kontakt for generel information:

Telefon: 30 74 09 44

E-mail: havreholm@til-tops.dk

CVR: 36435178

Åbningstider

Hold dig orienteret under menupunktet åbningstider.

tripadvisorfacebookinstagramyoutube